توسعه ,تحقیق ,میان ,شرکت ,فعالیت ,بهبود ,میان مدیران ,مدیران تحقیق ,کیفیت محصول، ,بهبود کیفیت ,سرمایه گذاری ,بهبود کیفیت محصول،

یکی از کارهای مهم در حوزه ی گسترش کسب و کار و کسب موفقیت ،     R & D  یا همان تحقیق و توسعه است. این حوزه ی عملیاتی داخلی که باید از نظر نقاط قوت و ضعف بررسی شود، پنجمین حوزه ی عمده ی فعالیت سازمان است.( برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ی کسب موفقیت به لینک زیر مراجعه کنید:

http://digiato.com/label/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA/

)

  بسیاری از شرکت ها امروزه هیچ گونه فعالیت تحقیق و توسعه انجام نمیدهند، اما بسیاری از کمپانی ها برای بقت به فعالیت های موفقیت آمیز تحقیق و توسعه وابسته اند. شرکت هایی که استراتژی توسعه ی محصول را دنبال میکنند، به طور ویژه ای به داشتن سمت گیری نیرومند تحقیق و توسعه نیازمندند.

سازمان ها به این دلیل در تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می کنند که معتقدند این سرمایه گذاری به یک محصول یا خدمت برتر منجر خواهد شد و به آنها مزیت رقابتی خواهد بخشید. مخارج تحقیق و توسعه معطوف توسعه ی محصول تازه، پیش از آن که رقبا به این کار دست بزنند، بهبود کیفیت محصول، یا بهبود فرایندهای تولید برای کاهش هزینه ها هستند.

مدیریت اثربخش حوزه ی تحقیق و توسعه نیازمند مشارکت استراتژیک و عملیاتی میان تحقیق و توسعه و دیگر وظایف حیاتی کسب و کار است. وجود روحیه ی مشارکت و اعتماد متقابل میان مدیران عمومی و مدیران تحقیق و توسعه در شرکت هایی که از همه بهتر اداره میشوند، آشکار است. مدیران در این گونه شرکت ها به طور مشترک به اکتشاف ، ارزیابی و تصمیم گیری درباره ی چه چیزی، چه زمانی، کجایی، چرایی و چه مقداری تحقیق و توسعه می پردازند. اولویت ها، هزینه ها، منافع، ریسک ها، و پاداش های مرتبط با فعالیت های تحقیق و توسعه آزادانه و باز مورد بحث قرار میگیرد و با همه در میان گذاشته می شود. از این روست که ماموریت کلی تحقیق و توسعه از پایه ای وسیع، شامل حمایت از کسب و کارهای موجود، کمک به راه انداختن کسب و کارهای جدید، توسعه ی محصولات تازه، بهبود کیفیت محصول، بهبود بازده تولیدی، و عمق بخشیدن یا وسعت دادن به قبلیت های تکنولوژیک کمپانی برخوردار است.



آن دسته شرکت های امروزی که به بهترین نحو اداره می شوند، آنهایی هستند که می کوشند فعالیت های تحقیق و توسعه ی خود را به شیوه ای سازمان دهند که انزوای بخش تحقیق و توسعه از باقی کمپای در هم شکسته و روحیه ای مشارکتی میان مدیران تحقیق و توسعه و دیگر مدیرا در شرکت برقرار شود. تصمیمات و طرح های تحقیق و توسعه باید با واردار ساختن دوایر و بخش ها به در میان گذاردن تجربیات واطلاعات با یکدیگر ، میان دایر و بخش های سازمان ادغام و هماهنگ شود و قرایند مدیریت استراتژیک این رویکرد بین وظیفه ای به مدیریت وظیفه ی تحقیق و توسعه را تسهیل می کند.

منبع اصلی مطلب : دیگ سنگی
برچسب ها : توسعه ,تحقیق ,میان ,شرکت ,فعالیت ,بهبود ,میان مدیران ,مدیران تحقیق ,کیفیت محصول، ,بهبود کیفیت ,سرمایه گذاری ,بهبود کیفیت محصول،
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : تحقیق و توسعه چیست؟